michal-botek-fotograf-grafik-postprodukce-retus-reklama-reklamni-kampan-olomouc-grafik-olomouc_fotograf_olomouc_IMG_0134

SLOVO ARCHITEKTA

Historie
Měšťanský dům U zlatého jelena patří do souboru 15 privilegovaných kupeckých domů nazývaných “ pod bohatými krámy” a zmiňovaných již v r. 1362. Nárožní palác vznikl v období renesance v pozdním 16. století spojením 2 středověkých domovních parcel a prošel složitým stavebním vývojem. Pozůstatkem starého jádra jsou gotické a renesanční sklepy a přízemní místnosti zaklenuté pozdněgotickými síťovými hřebínkovými klenbami z 15. století, doplněnými jedním polem vrcholně gotické cihelné žebrové klenby.

blog-sample

K HISTORII DOMU U ZLATÉHO JELENA NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

Rohový třípatrový měšťanský dům s nezaměnitelným domovním znamením patří nepochybně mezi nejhodnotnější i nejznámější objekty olomoucké městské rezervace. Tento rozsáhlý palácový objekt náleží jednou domovní frontou do Horního a druhou do Dolního náměstí.
Počátky tohoto původně kupeckého právovárečného domu, později rovněž i s právem vinného šenku, sahají až do ranného středověku. Objekt v minulosti náležel k patnácti privilegovaným olomouckým domům nazývaným Pod Bohatými krámy, které patřily olomouckému městskému patriciátu a byly typické i tím, že do konce 19. století je propojovalo renesanční podloubí a zasahovaly až k dnešní ulici Panské, ústící do Dolního náměstí.