SLOVO ARCHITEKTA

Historie
Měšťanský dům U zlatého jelena patří do souboru 15 privilegovaných kupeckých domů nazývaných “ pod bohatými krámy” a zmiňovaných již v r. 1362. Nárožní palác vznikl v období renesance v pozdním 16. století spojením 2 středověkých domovních parcel a prošel složitým stavebním vývojem. Pozůstatkem starého jádra jsou gotické a renesanční sklepy a přízemní místnosti zaklenuté pozdněgotickými síťovými hřebínkovými klenbami z 15. století, doplněnými jedním polem vrcholně gotické cihelné žebrové klenby.


michal-botek-fotograf-grafik-postprodukce-retus-reklama-reklamni-kampan-olomouc-grafik-olomouc_fotograf_olomouc_IMG_0134Renesanční přestavba obohatila objekt o nárožní arkýř a otevřené podloubí, přistavěno bylo rovněž dvorní křídlo. Pozdně barokní fasáda z 18. století byla klasicistně upravena při nádstavbě dalšího patra v 1. polovině 19. století. Domovní znamení v podobě zlatého jelena bylo na původně renesanční arkýř instalováno v roce 1739, kdy dům vlastnil Tobiáš Hirsch. Ve 2. a 3. podlaží byly při celkové rekonstrukci objektu restaurovány malované dřevěné trámové záklopové stropy , pocházející z doby od 16. do 18. století. Malby jsou ornamentálního charakteru , obsahují motivy perlovce,rozety, zvonky stylizovanou vegetaci apod. Ze období baroka pochází i v několika místech zachovalé parketové podlahy, které byly citlivě restaurovány. Krov pochází z konce 19. století.
Objekt je významnou a exponovanou součástí centra památkové rezervace je nemovitá kulturní památka č. rej. 13562/8-3559 Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.

Provozní a dispoziční řešení
V 1. Np je podstatná část věnována provozu banky s vestavbou nezbytného provozního a hygienického zázemí , ze strany Horního náměstí je navržen nový hlavní vstup do objektu s vestavbou výtahu v zrcadle stávajícího tříramenného schodiště. Ve dvorním křídle je navržena komerční plocha bez konkrétního účelu ve stávající dispozici. Ve 2, 3, a 4. Np bude řešen administrativní provoz dělený vždy do 2 provozně nezávislých celků s hygienickým zázemím – a to v hlavním objektu a dvorním křídle. V úrovni krovu – 5. Np jsou ve stávajícím prostoru řešeny technické místnosti , navržena statická a mykologická sanace krovu a stropu v hale nad posledním podlažím v místech vykazujících statické poruchy.

Konstrukční a technické řešení
Objekt byl komplexně rekonstruován, včetně sanace vlhkosti, statické sanace horní stavby, výměny narušených nosných prvků dřevěných trámových stropů, v místech rozsáhlejších poruch byla provedena kompletní výměna nosných stropních konstrukcí. Objekt je zcela nově vybaven technickými instalacemi v současném standardu a střídmém designu, který nekonkuruje zachovaným historickým detailům a konstrukcím.

autor: Ing. arch. Jan Polách